ΚΑΡΙΕΡΑ

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μία εταιρία με όραμα και πρωταγωνιστικό ρόλο στο τομέα της παρακαλείστε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Κάθε αίτηση και βιογραφικό σημείωμα είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων κάθε ενδιαφερόμενου  με βάση τις προδιαγραφές συγκεκριμένης θέσης ή για το αρχείο της εταιρίας για μελλοντική  χρήση.


Η εταιρία παρέχει
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,
•    Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης,
•     Επαγγελματική εκπαίδευση.
•    Υγιεινή κ Ασφάλεια