Ανακοινώσεις πρός Χ.Α.Α.

 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2011 (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΒΑΣΕΙ Ν.3340/2005 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν.3340_2005 ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 19.03-20.03.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 03.04.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.04.2008.pdf (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 09.04.2008.pdf (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 10.04.2008.pdf (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 11.04.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.04.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 07.04.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 15.04.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 22.04.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 23.04.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 29.04.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 30.04.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 30.04.2008 & 02.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 06.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 07.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 12.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 16.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 20.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΜΕ ΑΕΒΕ (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 28.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 30.05.2008 (Αρχείο PDF)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ K2-10173/01.08.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 04.10.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 24.10.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 29.10.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 30.10.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 10.11.2008 (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.11.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 20.11.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 19.12.2008 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 07.01.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.01.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 13.01.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 15.01.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 03.02.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 04.02.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 10.02.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 27.02.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 31.03.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 06.04.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 15.04.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 22.04.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 29.04.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 30.04.2009
(Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 07.05.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 19.05.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 20.05.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 22.05.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 27.05.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 29.05.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 03.06.2009 (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ & ΑΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.06.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 10.06.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 11.06.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 15.06.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 17.06.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 19.06.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 25.06.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 22.07.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 23.07.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 31.07.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 07.09.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 10.09.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 11.09.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 15.09.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 22.09.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 24.09.2009 (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.3845 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 24.09.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 28.09.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 30.09.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 02.10.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 06.10.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 12.10.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.10.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 15.10.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 19.10.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 20.11.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 23.11.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 24.11.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 27.11.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 01.12.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.12.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 11.12.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 17.12.2009 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 07.01.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.01.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 19.01.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 01.02.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.02.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 17.02.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 25.02.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 26.02.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 02.03.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 12.03.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 17.03.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 23.03.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.04.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.04.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 15.04.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 11.05.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.05.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 18.05.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 19.05.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 10.06.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 16.06.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 17.06.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 18.06.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 22.06.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 23.06.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 24.06.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 02.07.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.07.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 09.07.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 13.07.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 05.08.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 06.08.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 25.08.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 27.08.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.09.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 29.09.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.10.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 18.10.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 01.11.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 03.11.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 12.11.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 22.11.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 24.11.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 29.11.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 08.12.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 16.12.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 17.12.2010 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 24.12.2010 (Αρχείο PDF)
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Γ.Σ. (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 05.01.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.01.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 17.01.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 20.01.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 21.01.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 31.01.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 01.02.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.02.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 15.02.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 16.02.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 23.02.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 28.02.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 01.03.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 04.03.2011 (Αρχείο PDF)

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 20.04.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 16.09.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 14.10.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 03.11.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 07.11.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 10.11.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 11.11.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 15.11.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 23.11.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 25.11.2011 (Αρχείο PDF)

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 28.11.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 05.12.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 27.12.2011 (Αρχείο PDF)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ NEOΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 29.06.2012 (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (Αρχείο PDF)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΝ 9.11.2012 (Αρχείο PDF)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTAKTHΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 5.12.2012 (Αρχείο PDF)
ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΗΝ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Αρχείο PDF)
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 5.12.2012 (Αρχείο PDF)