2007

31.10.2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
30.09.2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
29.03.2007 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31.12.2006
28.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
27.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2006
21.12.2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ. ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΜΕ
21.05.2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν.3371 ΠΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.
10.05.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
08.01.2007 ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ
08.01.2007 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ Μ.Κ. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ
02.11.2007 ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ EUROBANK
 
 
Powered by Phoca Download