2021

20-12-2021 Ανακοίνωση ορισμού Νέου Εσωτερικού Ελεγκτή
29-11-2021 Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2021
26-10-2021 Ανακοίνωση Σύστασης Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 18.10.21
13-10-2021 Ανακοίνωση διακοπής συνεργασίας με τον Εσωτερικό Ελεγκτή
20210913 Απόσπασμα πρακτικού Συγκρότησης ΔΣ σε σώμα και εκπροσώπηση
03-08-2021 Κεβορκιάν Λιμπαρίτ και Ανούς χα Λ.Τζιρακιάν μεταβολή ποσοστού
29-07-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021
26-07-2021 Ανακοίνωση ορισμού Νέου Εσωτερικού Ελεγκτή
16-07-2021 Ανακοίνωση έγκρισης της ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή
15-07-2021 Ανακοίνωση αποχώρησης Εσωτερικού Ελεγκτή
Ανακοίνωση ΧΑ Σωληνουργεία Τζιρακιαν ύψος κεφαλαίου και δικαιώματα ψήφου
24-06-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021
Ανακοίνωση Εισαγωγής Μετοχών προς διαπραγμάτευση
Πιστοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
22-06-2021 Ανακοίνωση ΧΑ Σωληνουργεία Τζιρακιαν Κάλυψη ΑΜΚ
28-05-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
28-05-2021 Ανακοίνωση ΧΑ Σωληνουργεία Τζιρακιαν Διάθεσης Ενημερωτικού
24-03-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021
 
 
Powered by Phoca Download