ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

27-04-2023 Έκθεση πεπραγμένων 2022
18-04-2022 Έκθεση πεπραγμένων 2021
17-12-2021 Πρακτικού Εισήγηση ορισμού νέου Εσωτερικού Ελεγκτή
10-09-2021 Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου
914 - Έγκριση Κανονισμού Επιτροπής Ελέγχου
01-09-2021 Κανονισμός Λειτουργίας ΕΕ
01-09-2021 Πρακτικό για Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΕΕ
26-07-2021 - Πρακτικό εισήγηση ορισμού νέου Εσωτερικού Ελεγκτή
20210702 Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου
Απόσπασμα Πρακτικού Ανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα 02.07.2021
Απόσπασμα πρακτικού 905 - Σύμβαση με νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Επιτροπή Ελέγχου - Εκθεση πεπραγμένων 2020 - 24-05-2021
22-12-2020 Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου 16.07.2020 για τα πεπραγμένα
Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου 26.08.2020
 
 
Powered by Phoca Download