ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που παράγει η Εταιρία κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•    Χαλυβδοσωλήνες – Στρατζαριστοί
•    Σωλήνες Γαλβανισμένοι Στρατζαριστοί

•    Η χρήση των απλών, ενισχυμένων, και βαρέων τύπου σωλήνων χρησιμοποιούνται σε τεγίδες σκεπής, πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κατοικιών κ.α. Οι στρογγυλοί σωλήνες χρησιμοποιούνται κυρίως σε θερμοκήπια, πλέγματα περίφραξης, υποστυλώσεις, τέντες και κάγκελα. Στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας οι σωλήνες χρησιμοποιούνται τόσο στα καθίσματα των αυτοκινήτων όσο και στις εξατμίσεις.
•    Χαλυβδοσωλήνες-Κοιλοδοκοί
•    Σωλήνες Γαλβανισμένοι κοιλοδοκοί

•    Οι κοιλοδοκοί χρησιμοποιούνται στην κατασκευή λυομένων σπιτιών, μεταλλικών κτιρίων, για σκαλωσιές καθώς επίσης και πατάρια.
•    Λαμαρίνες
•    Επισημαίνεται, ότι η παραγωγή λαμαρινών άρχισε από την Εταιρία το 1997. Οι λαμαρίνες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δεξαμενών πάσης φύσεως και για κατασκευές παταριών. H ποικιλία των προϊόντων της Εταιρίας είναι αποτέλεσμα της στενής παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς , της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων (R & D), της πραγματοποίησης σημαντικών επενδύσεων και της εφαρμογής συγχρόνων μεθόδων παραγωγής.
Πιο συγκεκριμένα παράγονται:


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
Θερμής Ελάσεως
Πάχος  Φάρδος
1,50mm - 3,00mm  1000mm & 1250mm
Ψυχρής Ελάσεως
Πάχος  Φάρδος
0,8mm - 2,00mm  1000mm & 1250mm
Γαλβανιζέ
Πάχος  Φάρδος
0,6mm - 3,00mm  1000mm
Μπακλαβάς
Πάχος  Φάρδος
2,00- 2,50- 3,00mm  1000mm & 1250mm
Κριθαράκι
Πάχος  Φάρδος
2,00- 2,50- 3,00mm  1000mm & 1250mm
Αυλακωτές Γαλβανιζε
Πάχος  Φάρδος
0,3mm - 0,5mm  1000mm & 1250mm
Αυλακωτές Alusin
Πάχος  Φάρδος
0,3mm - 0,4mm  1000mm & 1250mm
Τραπεζοειδή Γαλβανιζέ
Πάχος  Φάρδος
0,4mm - 0,5mm
Τραπεζοειδή Γαλβανιζέ Βαμμένες
Πάχος  Φάρδος
0,4mm - 0,5mm  1000mm & 1250mm
Τραπεζοειδή Alusin
Πάχος  Φάρδος
0,4mm  1250mm


ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ  -ΣΩΛΗΝΕΣ
Τετράγωνη Διατομή        
•    Ψυχρής ελάσεως/ Θερμής Ελάσεως        
 

Πάχος Διαστάσεις από έως
0,95mm 14mm x 14mm - 38mm - 38mm
1,40mm - 1,50mm 14mm x 14mm - 50mm x 50mm
1,80mm - 2,00mm 25mm x 25mm - 80mm x 80mm
2,6mm 30mm x 30mm - 40mm x 40mm
3,00mm 30mm x 30mm - 100mm x 100mm
4,00mm 40mm x 40mm - 150mm x 150mm
5,00mm 50mm x 50mm - 150mm x 150mm


Τετράγωνη Διατομή        
•    Γαλβανιζέ        

Πάχος Διαστάσεις από έως
0,10mm 20mm x 20mm - 30mm - 30mm
1,40mm 17mm x 17mm - 38mm x 38mm
1,80mm 30mm x 30mm - 40mm x 40mm


Παραλληλόγραμμη Διατομή        
•    Ψυχρής ελάσεως/ Θερμής Ελάσεως        

Πάχος Διαστάσεις από έως
0,95mm 20mm x 14mm - 100mm x 30mm
1,40mm - 1,50mm 20mm x 14mm - 150mm x 38mm
1,80mm - 2,00mm 40mm x 20mm - 100mm x 38mm
2,6mm 40mm x 20mm - 50mm x 30mm
3,00mm 50mm x 30mm - 150mm x 30mm
4,00mm 60mm x 40mm - 160mm x 80mm
5,00mm 120mm x 60mm - 120mm x 100mm


Παραλληλόγραμμη Διατομή        
•    Γαλβανιζέ        

Πάχος Διαστάσεις από έως
1,10mm 30mm x 20mm - 100mm x 20mm
1,40mm 30mm x 20mm - 150mm x 30mm
1,80mm 40mm x 20mm - 100mm x 38mm

  
Σωλήνες        
•    Ψυχρής ελάσεως/ Θερμής Ελάσεως        

Πάχος Διαστάσεις από έως
1,40mm - 1,50mm Φ26 - Φ70
1,80mm -2,00mm Φ21 - Φ70
2,50-3,00-4,00mm Φ42 - Φ114


Σωλήνες        
•    Γαλβανιζέ        

Πάχος Διαστάσεις από έως
1,40mm Φ42 - Φ70
1,80mm Φ21 - Φ60


ΜΑΣΣΙΦ  ΜΟΡΦΟΣΊΔΗΡΟΣ
ΛΑΜΕΣ

12mm x 3mm -100 x 10mm
ΚΑΡΡΕ (τετράγωνα)
6mm x6mm - 20mm x 20mm
ΓΩΝΙΕΣ
20mm x 3mm - 20mm x 8mm
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
Φ 8 - Φ 20
ΔΟΚΑΡΙΑ (IPN)
80mm - 200mm
ΠΙ (UPN)
80mm - 200mm
ΤΑΥ
30mm x 4mm