ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στον κλάδο των προϊόντων χάλυβα, είναι στρατηγικός στόχος της Εταιρίας για τα επόμενα χρόνια. Βασικό εργαλείο της επίτευξης των στόχων της Εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή δίδεται στα στελέχη του τμήματος παραγωγής της Εταιρείας που αποτελείται από εξειδικευμένους τεχνικούς με δυναμισμό, αλλά και σημαντική εμπειρία, εξειδικευμένες γνώσεις και μεθοδικότητα.


Οι προβλέψεις της Εταιρίας για την επόμενη πενταετία διαγράφονται ευνοϊκές, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του τριετούς επενδυτικού της προγράμματος, βάσει των οποίων θα αυξηθεί αφενός η παραγωγική της δυναμικότητα και αφετέρου θα διευρυνθεί η γκάμα των προϊόντων της με νέα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων της η εταιρία πιο συγκεκριμένα σκοπεύει να επενδύσει:
Επενδύσεις για την ανάπτυξη γκάμας νέων προϊόντων
Επιδίωξη της Εταιρείας είναι η παραγωγή νέων προϊόντων κατάλληλα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του κλάδου της και ειδικότερα του κατασκευαστικού, στον οποίο οι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένονται εντυπωσιακοί (μεταλλικά κτίρια κ.τ.λ.)
Επενδύσεις σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό υπάρχοντος συστήματος πληροφορικής
Αναβάθμιση και όπου χρειάζεται αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων πληροφορικής για να αποκτήσει η Εταιρία ταχύτερους και σωστότερους ρυθμούς στις υπάρχουσες διαδικασίες πληροφόρησης.
Επενδύσεις για είσοδο σε νέες αγορές
Η εταιρία διερευνά συνεχώς τις τάσεις στην Ελληνική Αγορά, θεωρώντας ότι κάθε υγιής και παρεμφερής με το αντικείμενο εργασιών της επένδυση αποτελεί τομέα και προοπτική ανάπτυξης της Εταιρίας, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται
Επενδύσεις για αύξηση του Κύκλου Εργασιών και ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής
Πρωταρχικός στόχος της Εταιρίας είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών της μέσω επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην δυναμικότερη παρουσία της στην εγχώρια αγορά καθώς και στην αξιοποίηση των ευνοϊκών και άκρως ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας. Ταυτόχρονα η Εταιρία για να μειώσει το κόστος παραγωγής της χωρίς να επηρεάσει την ήδη άριστη ποιότητα των προϊόντων της, στρέφεται σε επενδύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση της διαδικασίας παραγωγής και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της, με μοναδικό σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την ορθολογικοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας.