Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη

 

Ακολούθως παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. καθώς και των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών:

 

Άρις Τζιρακιάν, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη εκτελεστικό μέλος

Έχει κάνει σπουδές Μηχανολογίας και εργάζεται στην Εταιρεία από το 1987. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μέχρι το 2018, ήταν δε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 06.07.2021. Επίσης είχε αναλάβει καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της συνδεδεμένη εταιρείας «Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ». Από την μακρόχρονη παρουσία του στην Εταιρεία και ειδικότερα την πολυετή θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος αυτού, έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γνώση των επιμέρους τομέων που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η συμβολή του, η αποδεδειγμένη εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της Εταιρείας.

 

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μεταλλείων- Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π), κατέχοντας την εξειδίκευση στις Μεταλλουργικές Διεργασίες, λόγω του ενδιαφεροντός του με το χάλυβα. Έλαβε στη συνέχεια μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο London School of Business & Finance, σε ένα από τα πιο αξιόλογα Πανεπιστήμια του κλάδου του, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Αντικείμενο σπουδών του αποτέλεσαν τα Χρηματοοικονομικά (Finance), λαμβάνοντας εξειδίκευση στη Διαχείριση του Ρίσκου (Risk Management). Εργάζεται στην εταιρία από το 2007, όπου 5 χρόνια αργότερα, ανέλαβε τη θέση του διευθυντή παραγωγής και από το 2015 έως και το 2017 με εμπορικό προσανατολισμό, ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εταιρεία. Από το 2018 εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου με πλήρη εποπτεία όλων τμημάτων της Εταιρείας ενώ από το 2020 ανέλαβε και θέση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. . Παράλληλα από το 2013 έως το 2019 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία Profil Accessories Α.Ε., ενώ μεταξύ των ετών 2018 -2019 είχε αναλάβει και χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ.

 

Ειρήνη Κεβορκιάν - Μη εκτελεστικό μέλος

Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Deree College με πτυχίο στην διοίκηση επιχειρήσεων (Management and Organizational Behavior). Συνέχισε τις σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου το 1999 αποφοίτησε με MBA από το University of Hull. Από τον Σεπτέμβριο του 1999 εργάζεται στον Όμιλο Τζιρακιάν ως Διευθύντρια Προμηθειών.

 

Κασπάρ Μπατανιάν - Μη εκτελεστικό μέλος

Αποφοίτησε από την Ανωτέρα Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών, διαθέτει γνώσεις οικονομικών. Είναι επιχειρηματίας με μακρά εμπειρία και δραστηριοποίηση στη βιομηχανία και εμπορία τροφίμων.

 

Ευαγγελία Αργυροπούλου - Μη εκτελεστικό μέλος

Είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π). Έλαβε στη συνέχεια μεταπτυχιακή εκπαίδευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ωκεανογραφία του καθώς και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Marketing & Επικοινωνία». Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) τόσο το 2009 όσο και το 2015. Στον εργασιακό τομέα, έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας καθώς και των σύγχρονων μορφών Marketing (Social Media, ψηφιακό περιβάλλον και ψηφιακά μέσα προβολής) ενώ επιπλέον έχει δραστηριοποιηθεί και στο αντικείμενο των βασικών σπουδών της ως Τοπογράφος Μηχανικός.

 

Γεώργιος Γκουζούλης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και ομιλεί τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι επιχειρηματίας με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών μηχανημάτων αντιπροσωπεύοντας παράλληλα μεγάλους οίκους του εξωτερικού. Διαθέτει επαρκείς γνώσεις στον τομέα της βιομηχανίας σωλήνων μορφής στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

 

Νικόλαος Κοντόπουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Είναι απόφοιτος του Boston University με πτυχία (BSc) στα οικονομικά και την πληροφορική. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Masters) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Northeastern University της Βοστώνης. Έχει εργαστεί στον ξενοδοχειακό κλάδο και στο χώρο της πληροφορικής.

 

Αλέξανδρος Ζάβρας, Οικονομικός Διευθυντής, Υπεύθυνος τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

Είναι απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, οικονομολόγος και μέλος του Ο.Ε.Ε. Έχει εργαστεί στον εγχώριο βιομηχανικό τομέα, σε πολυεθνικές εταιρείες και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Δεκέμβριο 2012.

 

Ελένη Στάμου, Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας

Είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου της Μεγάλης Βρετανίας, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.Λ.), έχει δε πολυετή εμπειρία σε θέματα ελέγχου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου έχοντας απασχοληθεί επί σειρά ετών σε ελεγκτικές εργασίες και μεθοδολογία ελεγκτικών εταιρειών.