ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

To όραμα του Ομίλου είναι:


•    Συνεχής εξέλιξη και ο ιδανικός συνδυασμός των παραμέτρων που τον απαρτίζουν. Στελέχη , προϊόντα, δίκτυο συνεργατών.
•    Λειτουργία με βάση τις αξίες της επιχείρησης την επένδυση σε εκπαίδευση και πιστοποίηση, την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων , το σεβασμό στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.
•    Σεβασμός στην ιστορία του Ομίλου, την εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων του
•    Η διερεύνηση και εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών