ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

18-10-2021 Πρακτικό ΕΑΥ - Συγκρότηση σε σώμα
04-08-2021 Πρακτικό ΕΑΥ - Εισήγηση σε ΔΣ για ΤΓΣ 2021 για εκλογή ΕΕ
15-07-2021 Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών Υποψηφιοτήτων
15-07-2021 Πρακτικό ΕΑΥ περί εγκρίσεως Κανονισμού Επιτροπής και Πολιτική Καταλληλότητας
908 - Έγκριση Κανονισμού Επιτροπής Αποδοχών και Πολιτική Καταλληλότητας
06-07-2021 Πρακτικό Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
07-07-2021 Ανακοίνωση Σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
07-07-2021 Απόσπασμα πρακτικού 906 - Ανασυγκρότηση Δ.Σ. - Σύσταση Επιτροπών ΔΣ
 
 
Powered by Phoca Download