ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Με την από 15.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος είναι αναρτημένος στο ιστότοπο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής

Διακυβέρνησης, στη διεύθυνση: http://www.esed.org.gr/code-listed.

ΕΣΕΔ - Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021
 
 
Powered by Phoca Download