ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που παράγει η Εταιρία κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•    Χαλυβδοσωλήνες – Στρατζαριστοί
•    Σωλήνες Γαλβανισμένοι Στρατζαριστοί

•    Η χρήση των απλών, ενισχυμένων, και βαρέων τύπου σωλήνων χρησιμοποιούνται σε τεγίδες σκεπής, πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κατοικιών κ.α. Οι στρογγυλοί σωλήνες χρησιμοποιούνται κυρίως σε θερμοκήπια, πλέγματα περίφραξης, υποστυλώσεις, τέντες και κάγκελα.
•    Χαλυβδοσωλήνες-Κοιλοδοκοί
•    Σωλήνες Γαλβανισμένοι κοιλοδοκοί

•    Οι κοιλοδοκοί χρησιμοποιούνται στην κατασκευή λυομένων σπιτιών, μεταλλικών κτιρίων, για σκαλωσιές καθώς επίσης και πατάρια.
•    Λαμαρίνες
•    Επισημαίνεται, ότι η παραγωγή λαμαρινών άρχισε από την Εταιρία το 1997. Οι λαμαρίνες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δεξαμενών πάσης φύσεως και για κατασκευές παταριών. H ποικιλία των προϊόντων της Εταιρίας είναι αποτέλεσμα της στενής παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς , της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων (R & D), της πραγματοποίησης σημαντικών επενδύσεων και της εφαρμογής συγχρόνων μεθόδων παραγωγής.
Πιο συγκεκριμένα παράγονται:


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
Θερμής Ελάσεως
Πάχος  Φάρδος
1,50mm - 3,00mm  1000mm & 1250mm
Ψυχρής Ελάσεως
Πάχος  Φάρδος
0,8mm - 2,00mm  1000mm & 1250mm
Γαλβανιζέ
Πάχος  Φάρδος
0,6mm - 3,00mm  1000mm
Μπακλαβάς
Πάχος  Φάρδος
2,00- 2,50- 3,00mm  1000mm & 1250mm
Κριθαράκι
Πάχος  Φάρδος
2,00- 2,50- 3,00mm  1000mm & 1250mm
Αυλακωτές Γαλβανιζε
Πάχος  Φάρδος
0,3mm - 0,5mm  1000mm & 1250mm
Αυλακωτές Alusin
Πάχος  Φάρδος
0,3mm - 0,4mm  1000mm & 1250mm
Τραπεζοειδή Γαλβανιζέ
Πάχος  Φάρδος
0,4mm - 0,5mm
Τραπεζοειδή Γαλβανιζέ Βαμμένες
Πάχος  Φάρδος
0,4mm - 0,5mm  1000mm & 1250mm
Τραπεζοειδή Alusin
Πάχος  Φάρδος
0,4mm  1250mm


ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ  -ΣΩΛΗΝΕΣ
Τετράγωνη Διατομή        
•    Ψυχρής ελάσεως/ Θερμής Ελάσεως        
 

Πάχος Διαστάσεις από έως
0,95mm 14mm x 14mm - 38mm - 38mm
1,40mm - 1,50mm 14mm x 14mm - 50mm x 50mm
1,80mm - 2,00mm 25mm x 25mm - 80mm x 80mm
2,6mm 30mm x 30mm - 40mm x 40mm
3,00mm 30mm x 30mm - 100mm x 100mm
4,00mm 40mm x 40mm - 150mm x 150mm
5,00mm 50mm x 50mm - 150mm x 150mm


Τετράγωνη Διατομή        
•    Γαλβανιζέ        

Πάχος Διαστάσεις από έως
0,10mm 20mm x 20mm - 30mm - 30mm
1,40mm 17mm x 17mm - 38mm x 38mm
1,80mm 30mm x 30mm - 40mm x 40mm


Παραλληλόγραμμη Διατομή        
•    Ψυχρής ελάσεως/ Θερμής Ελάσεως        

Πάχος Διαστάσεις από έως
0,95mm 20mm x 14mm - 100mm x 30mm
1,40mm - 1,50mm 20mm x 14mm - 150mm x 38mm
1,80mm - 2,00mm 40mm x 20mm - 100mm x 38mm
2,6mm 40mm x 20mm - 50mm x 30mm
3,00mm 50mm x 30mm - 150mm x 30mm
4,00mm 60mm x 40mm - 160mm x 80mm
5,00mm 120mm x 60mm - 120mm x 100mm


Παραλληλόγραμμη Διατομή        
•    Γαλβανιζέ        

Πάχος Διαστάσεις από έως
1,10mm 30mm x 20mm - 100mm x 20mm
1,40mm 30mm x 20mm - 150mm x 30mm
1,80mm 40mm x 20mm - 100mm x 38mm

  
Σωλήνες        
•    Ψυχρής ελάσεως/ Θερμής Ελάσεως        

Πάχος Διαστάσεις από έως
1,40mm - 1,50mm Φ26 - Φ70
1,80mm -2,00mm Φ21 - Φ70
2,50-3,00-4,00mm Φ42 - Φ114


Σωλήνες        
•    Γαλβανιζέ        

Πάχος Διαστάσεις από έως
1,40mm Φ42 - Φ70
1,80mm Φ21 - Φ60


ΜΑΣΣΙΦ  ΜΟΡΦΟΣΊΔΗΡΟΣ
ΛΑΜΕΣ

12mm x 3mm -100 x 10mm
ΚΑΡΡΕ (τετράγωνα)
6mm x6mm - 20mm x 20mm
ΓΩΝΙΕΣ
20mm x 3mm - 20mm x 8mm
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
Φ 8 - Φ 20
ΔΟΚΑΡΙΑ (IPN)
80mm - 200mm
ΠΙ (UPN)
80mm - 200mm
ΤΑΥ
30mm x 4mm