ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Oι πωλήσεις των προϊόντων της Εταιρίας δύνανται να επηρεαστούν από την τιμή αγοράς των πρώτων υλών (χάλυβας), η οποία με την σειρά της επηρεάζει την τελική τιμή πώλησης των προϊόντων.


Επίσης η τιμή της πρώτης ύλης ένεκα του ότι η Εταιρία προμηθεύεται σημαντικό μέρος των πρώτων υλών από το εξωτερικό, μπορεί να επηρεασθεί από τις ισοτιμίες του ξένου συναλλάγματος έναντι του EURO, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξομείωση του κόστους παραγωγής στα προϊόντα της Εταιρίας.

 

Άλλος παράγοντας κινδύνου που μπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις της Εταιρίας, είναι η εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα του κλάδου κατασκευής βιομηχανικών κτιρίων και κατοικιών, στον οποίο, κατά κύριο λόγο, δραστηριοποιείται η εταιρία .

 

Μέχρι σήμερα οι  σχέσεις της Εταιρίας, τόσο με τους προμηθευτές πρώτων υλών, όσο και με τους πελάτες της, που είναι μακροχρόνιες, διέπονται από επαγγελματισμό, αμοιβαία αναγνώριση και εμπιστοσύνη.