ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραγωγική Διαδικασία
Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι ο χάλυβας, σε μορφή σπιράλ (coils), τον οποίο προμηθεύεται από την Ελληνική και την διεθνή αγορά.


Σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής, η Εταιρία προγραμματίζει τις χρονικές περιόδους που παραγγέλνει και παραλαμβάνει τις πρώτες ύλες. Ανάλογα με το προϊόν που σχεδιάζεται να παραχθεί, καθορίζεται το είδος, η ποσότητα και η τιμή μονάδος της πρώτης ύλης. Οι πρώτες ύλες λαμβάνονται σε μορφή coils (χάλυβας σε μορφή σπιράλ) με πλάτος από 1 μέτρο έως και 1,5 μέτρο, πάχος από 0,6 χιλιοστά έως 5 χιλιοστά και συνολικού βάρους από 10 τόνους έως και 16 τόνους . Η πρώτη ύλη (coils) εξαρτάται από την σχέση τιμής / ποιότητας που θα εξασφαλίσει η Εταιρία από τους προμηθευτές της και η ποιότητα θερμής ή ψυχρής έλασης ή γαλβανιζέ, ανάλογα με το προϊόν παραγωγής.

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής τα coils τροφοδοτούν τις ανέμες των δύο σχιστικών μηχανημάτων από όπου λαμβάνονται οι τελικές ταινίες (τσέρκια) παραγωγής σε διάφορα πλάτη και πάχη.

 

Οι ταινίες (τσέρκια) παραγωγής μεταφέρονται στον προθάλαμο παραγωγής και μέσω ανέμης, κάθε κουλούρα τροφοδοτεί μια διπλή ανέμη ή μονή (σωληνομηχανή ακόλλητων), ή την ανέμη συνεχούς, των νέων μεγάλων σωληνομηχανών.

 

Ανάλογα με το είδος του υλικού (ποιότητα, πάχος, φάρδος), επιλέγεται η κατάλληλη σωληνομηχανή για την παραγωγή. Στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας υπάρχουν οκτώ (8) σωληνομηχανές και μία μηχανή κοπής λαμαρίνας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα κατεργασίας διαφορετικών ελασμάτων παραγωγής διαφορετικών προϊόντων.
Τα τσέρκια ξετυλίγονται από την ανέμη τροφοδοσίας και μέσω ράουλων (κυλινδρικά, ατσάλινα) σχηματοποιούνται ανάλογα, (στην σωληνοποίηση χρησιμοποιείται αριθμός ραούλων διαμόρφωσης τα οποία είναι διαφορετικά για κάθε παραγόμενο είδος), κόβονται από αυτόματο πριόνι σε μήκος συνήθως 5 ή 6 μέτρα και συσκευάζονται είτε μέσω πακεταδόρων, είτε χειροκίνητα με φορητές μηχανές, σε καρότσια ενδομεταφοράς ή σε αυτόματους πακεταδόρους-ζυγιστικά.

 

Μετά την ολοκλήρωση του πακεταρίσματος τα συσκευασμένα προϊόντα και αφού πρώτα αποκτήσουν ταυτότητα και βάρος, μεταφέρονται στους αποθηκευτικούς χώρους των ετοίμων προϊόντων είτε μέσω του αυτόματου συστήματος μεταφοράς (ραουλόδρομος, μαγνητικές και συμβατικές γερανογέφυρες), είτε με τα καρότσια ενδομεταφοράς.
Η παραγωγική δυναμικότητα των οκτώ (8) σωληνομηχανών που διαθέτει η Εταιρία ανέρχεται σε 50.000 τόνους ετησίως, (με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση) Αντίστοιχη είναι και η παραγωγική δυναμικότητα των σχιστικών μηχανημάτων της.